NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Upa sa Pasilidad

Upa sa Pasilidad

 • Malapit sa Nagoya station, direkta sa Nagoya
 • Mayroong 14 na silid at may sukat mula maliit hanggang malaki.
 • Hindi kailangan ng payong kung sakaling umulan,
 • Maaaring baguhin ang kaayusan ng ilan.
 • Puwedeng magpareserba ng maaga sa loob ng 1 taon.
 • Puwede ang pansamantalang reserbasyon.

Halina't gamitin!

Mayroong 30% bawas sa Hall (paggamit sa araw-araw) at Japanese-style Room (kahit anong araw) para sa renta!

Impormasyon sa pasilidad

 • Annex Hall (istilong gaya sa paaralan at may 180 upuan)Annex Hall (istilong gaya sa paaralan at may 180 upuan / Pormalidad Pang-Teatro 250 upuan)
 • Exhibition Room 1, 2, 3 (may mga upuan na may bilang 18, 22,18 *1)Exhibition Room 1, 2, 3 (may mga upuan na may bilang 18, 22,18 *1)
 • Conference Room 1 (may 84 upuan)Conference Room 1
  (may 84 upuan)
 • Conference Room 2 (may 20 upuan)Conference Room 2 (may 20 upuan)
 • Conference Room 3 (may 16 upuan *2)Conference Room 3 (may 16 upuan *2)
 • Conference Room 4 (may 16 upuan*2)Conference Room 4 (may 16 upuan*2)
 • Conference Room 5 (may 16 upuan *2)Conference Room 5 (may 16 upuan *2)
 • Conference Room 6 (may 20 upuan)Conference Room 6 (may 20 upuan)
 • Japanese-style Room / Japanese-style Conference Room (may 20/12 na upuan)Japanese-style Room / Japanese-style Conference Room (may 20/12 na upuan)
 • Lecture Room 1 (may 54 upuan)Lecture Room 1
  (may 54 upuan)
 • Lecture Room 2 (may 63 upuan)Lecture Room 2
  (may 63 upuan)
 • Lecture Room 3 (may 51 upuan)Lecture Room 3
  (may 51 upuan)

*1 Maaaring gamitin ng sabay-sabay ang Exhibition Room 1 ~ 3 bilang isang kuwarto.
*2 Maaaring gamitin ng sabay-sabay ang Exhibition Room 3 ~ 5 bilang isang kuwarto.

Para sa pakikipag-ugnayan ukol sa renta ng pasilidad

Nagoya International Center 4F Administration Division Rental Facilities Coordinator

Hours: 9:00 - 17:30

Phone:052-581-5679 Fax:052-581-5629

Kung hindi naka tanggap ng tugon sa loob ng 5 araw,ukol sa iyong katanongan matapos I padala sa e-mail,kami ay humihingi ng pa umanhin sa abala.Maari lamang makipag ugnayan ulit sa amin mula pag tawag sa telepono.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.