नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

हाल, नागोया शहरमा निकायको कुनै सार्बजनिक सूचना जारि भएको छैन।

आपतकालीन रोकथामक उपायहरु

NICले अंग्रेजी, पोर्चुगल, स्पेनिश, चिनियाँ, कोरियाली, फिलिपिनो र सजिलो जापानी भाषामा आपतकालीन रोकथामका पुस्तिकाहरू तयार गरि बितिरण गरिदैं अएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धि जानकारीको लागि

मौसम तथा सार्बजनिक सबारी र ट्राफिक आपतकालीन जानकारीको लागि

नागोया शहरमा जापानिज भाषा कक्षा खोजनुहोस्

आफु बस्ने क्षेत्रका मानिसहरुसंग रमाइलो गर्दै अध्ययन गर्न सकिने जापानी भाषा कक्षा खोज्न सकिने!

नागोया शहरमा जापानिज भाषा कक्षा खोजनुहोस्

समाचार र कार्यक्रम

2022.10.30NIC समाचार
ओमिक्रोन बिरुद्को खोप (12 वर्ष वा सो भन्दा माथिका उमेरका लागि थप खोप) सम्बन्धि( オミクロン株対応ワクチンの接種について)
2022.02.27NIC समाचार
5 वर्ष देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूका लागि लगाइने नयाँ कोरोना भाइरसको खोपको बारेमा(5歳から11歳の方への 新型コロナワクチン接種について)
2022.02.23NIC समाचार
जापानमा निवासी कार्ड नभएको अवस्थामा कुपन जारी आवेदन बारे( 日本に住民登録がない場合のクーポン券申請について)
2021.06.05NIC समाचार
विपद् उद्दार जानकारी परीक्षण वितरण गर्दछौं।(避難情報のテスト配信をします)
2021.03.04NIC समाचार
【20221214】 नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस खोप सम्बन्धि जानकारी (新型コロナウイルスワクチンの接種についてのお知らせ)
2020.03.18जीिनयापन सम्बप्न्ध जानकारी
―विज्ञहरूले अध्यागमन・आवासीय योग्यता सम्बन्धि प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ!―「外国人のための行政書士による相談」

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.