नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

हाल, नागोया शहरमा निकायको कुनै सार्बजनिक सूचना जारि भएको छैन।

आपतकालीन रोकथामक उपायहरु

NICले अंग्रेजी, पोर्चुगल, स्पेनिश, चिनियाँ, कोरियाली, फिलिपिनो र सजिलो जापानी भाषामा आपतकालीन रोकथामका पुस्तिकाहरू तयार गरि बितिरण गरिदैं अएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धि जानकारीको लागि

मौसम तथा सार्बजनिक सबारी र ट्राफिक आपतकालीन जानकारीको लागि

समाचार र कार्यक्रम

2019.05.29NIC कार्यक्रम
Japanese Summer School for Children
2019.05.29NIC कार्यक्रम
Disaster Preparedness Workshop
2019.05.29NIC कार्यक्रम
Wanted! NIC Disaster Language Volunteers
2019.05.29NIC कार्यक्रम
Children's Story Book Time
2019.05.28NIC कार्यक्रम
School Guidance Seminar for Children of Foreign Nationals
2019.06.05नागोया वरपर हुने कार्यक्रम
Events supported by NIC

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.