नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

NIC को बारेमा

बिज्ञप्ति

नागोया अन्तरराष्ट्रीय केन्द्रले एनआईसी न्यूज (जापानी भाषा) र नागोया क्यालेन्डर (अंग्रेजी भाषा) प्रकाशित गर्दछ। प्रकाशित प्रकाशनहरू एनआईसीको (NIC) 3 तल्लामा रहेको सूचना काउन्टर र पम्पलेट बक्स तथा नगरपालिकाका पुस्तकालयहरू, वडा कार्यालयहरू र नागोयाको अन्य ठाउँमा पनि उपलब्ध छन्। यदि तपाइलाई केहि सोध्न परेमा वा विज्ञापन राख्न चाहानु भएमा कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्।


सार्वजनिक सम्बन्ध तथा सूचना सेवा विभाग

फोन: 052-581-0100 / फैक्स: 052-571-4673

ई-मेल: info@nic-nagoya.or.jp

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.