नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

सूचना सेवा काउन्टर

विदेशी विध्यार्थी बालबालिकाको लागि शिक्षा परामर्श

नागोया अन्तरास्ट्रिय केन्द्रमा, बिज्ञहरु द्वारा, जापानमा बसोबास गर्नुहुने बिदेशी विद्यार्थी बालबालिकाको लागि शिक्षा सम्बन्धि जानकारी (बिध्यालयको बारेमा जानकारी ・बिध्यालय परिवर्तन ・ बिध्यालय जीबन・समस्या इत्यादी) अथवा परामर्शहरु निशुल्क प्रदान गरिन्छ। कृपया प्रयोग गर्नुहोला। टेलिफोन आरक्षण आवश्यक छ।

ई-मेल・फ्याक्सबाट पनि सोध-पुछ सम्भव छ। (फैक्स 052-571-4673 ई मेल info@nic-nagoya.or.jp)

परामर्श दिन: हरेक बुधबार, शुक्रवार, आइतबार 10: 00-17: 00 (आरक्षण आवश्यक छ)

स्थान: नागोया अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र 3F सूचना काउन्टर

पूछताछ र आरक्षण: टेलिफोन: 052-581-0100 (मंगलबार -आइतबार 9: 00-19: 00) आरक्षण आवश्यक छ)

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.