नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

पुस्तकालय-कार्यक्रमहरु
  • यसपटक योजना गरिएका कार्यक्रमहरुको अनुसुची
  • यसपटक योजना गरिएका कार्यक्रमहरुको अनुसुची
  • बिगतका कार्यक्रमहरुको अवस्था
  • बिगतका कार्यक्रमहरुको अवस्था

NIC पुस्तकालयमा पुस्तक संग्रहहरुको प्रयोग गरेर कार्यक्रमहरुको संचालन भैरहेको छ।
यसमा हजिरिजवाफ र्याली (गर्मीको छुट्टी, जाडो छुट्टी), विदेशी स्वयंसेवकहरूद्धारा कथा बाचन र श्रवन, पुस्तकहरुको रिसाइकलिङ्ग (पुन:प्रयोग) जस्ता कुराहारू समाबेश गरियका छन्। कृपया एक पटक अवस्य पाल्नुहोस।

1

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.