नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

NIC पैदल यात्रा सम्बन्धि गाइड
  • बर्गिकरण
  • बर्गिकरण
  • सङ्ग्रह
  • सङ्ग्रह

यो पुस्तिका नागोया अन्तर्रास्ट्रिय केन्द्रका स्वमंसेवकहरुद्धारा नागोया शहरमा बस्ने र घुम्न आउने बिदेशी नागरिकहरु जो स्थानीय पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्रहरुको अबलोकन गर्नका लागि तैयार पारिएको छ । प्रत्येक पुस्तिका पर्यटन केन्द्र र त्यस क्षेत्र वरिपरी प्रयोग गरिने यात्रा रुटको मोडेल कोर्स हो ।

तपाइहरुले यात्रा-कोर्सको वरिपरि बिबिध सांस्कृतिक र एतिहासिक आकर्षक केन्द्रहरु पाउनुहुने छ। हामी आसा गर्छौं कि तपाईहरुलाई यो पुस्तिका सहयोगी हुनेछ।

1

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.