नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

नागोया क्यालेन्डर

नागोया क्यालेन्डर

नागोया निवासी विदेशी नागरिकहरुको लागि नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रवाट जारी गरिएको मासिक पत्रिकाको PDF संस्करण निशुल्क रुपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय घटना र जापानी संस्कृतिबारे बुझ्ने अवसर,त्यसैगरी तपाईंको दैनिक जीवनयापनको सहयोगको लागि सल्लाह प्रदान गर्दछौं।

img_nagoya-calendar_001.jpg

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.