नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

विदेशी बालबालिकाहरू र अभिभावकहरूको लागि क्यारियर मार्गदर्शन २०२०(進路ガイダンス)

2020.08.01

If it is determined that this event cannot be held as planned due to concerns about the the spread of COVID-19, the event may be held online via ZOOM. Changes, if required, will be announced on this page in early July. Please check back here for updates.

school guidance_n.jpg

विदेशी बालबालिका र अभिभावकहरूको निम्ति क्यारियर मार्गदर्शन २०२०
(半角英数記号のみ30文字以内)
(半角英数記号のみ15文字以内)
入力例:foo@example.com
के तपाइँ दोभाषे चाहानुहुन्छआवश्यक
(2文字以内)
”हो” भन्नुहुने व्यक्तिले, कृपया आफुले चाहनुहुने भाषा चयन गर्नुहोस्

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.