नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

NIC बालबालिका जापानी भाषाको कक्षाहरू(子ども日本語教室 5-7月ターム)

2021.03.26

बिद्यालय र दैनिक जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने जापानी भाषा अध्यन गर्न चाहने बालबालिकाहरुको लागि जापानी भाषाको कक्षाहरु संचालन हुदैछ।

・मिति र समय: 2021 साल 5 महिना 16 तारिक (आइतबार) बाट 7 महिना 18 तारिक (आइतबार) हरेक आइतबार 10:00 बजेबाट 11:30 बजे सम्म

・स्थान नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, 3 तल्ला पहिलो 1・2 प्रशिक्षण कोठा, 5 तल्ला जापानी-शैली कोठा, अनलाइन

・लक्षित वर्ग:

・जापानी भाषा आफनो मूल मातृभाषा नभएका 6 वर्ष देखि 15 वर्ष सम्मका बालबालिकाहरु (अप्रिल 2, 2006 देखि अप्रिल 1, 2015 सम्म जन्मिएका मात्र)

・अप्रिल 2, 2006 अघि जन्मिएका र हाल निम्न माध्यमिक विध्यालयमा भर्ना भएका बच्चाहरु

※ यदि तपाईं निम्न माध्यमिक विध्यालयको सन्ध्याकालीन कक्षामा भर्ना हुनुभएको छ भने कृपया NIC उच्चमाध्यामिक तहका बिद्ध्यार्थीहरुको लागि जापानी भाषाको कक्षाहरूमा सहभागी हुनुहोस्।

※ नागोया शहरमा बस्नुहुने व्यक्ति, नागोया शहर भित्रको कोउरिचु (पब्लिक) स्योउ गाक्कोउ・च्यु गाक्कोउ जाने विद्यार्थीलाइ प्राथमिकता दिइनेछ।

・सहभागी क्षमता: 60 जना (पहिला आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता)

・शिक्षण शुल्क: 1000 येन (कुल10 वटा कक्षा)

・आवेदन दिने तरिका:

4 मिहना 25 तारीक (आइतबार) 10:00 बाट नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको वेब बाट आवेदन दिन सक्नु हुन्छ।

आवेदकलाई 5 महिना 9 तारिक (आइतबार) 10:00 देखि 11:30 सम्म नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको चौथो तल्लाको तेस्रो प्रशिक्षण कोठामा अन्तर्वार्ता लिईनेछ।

NIC बालबालिका जापानी भाषाको कक्षाहरू(NIC子ども日本語教室)


थप जानकारी: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आदानप्रदान तथा समन्वय बिभाग

☎ 052-581-5689 ✉vol@nic-nagoya.or.jp

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.