नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

NIC पुस्तकालय किताबहरुको रिसाइकल कर्नर (NICライブラリー本のリサイクルコーナー)

2021.06.11

तपाईंहरुले अब नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र पुस्तकालयको रिसाईकल कर्नर बाट आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू वा पुरानो म्यागजिनहरू लिन सक्ने कर्नर स्थापित गरिएको छ। (सट्टामा कृपया ईक्ष्याइएको जति अनुदानमा सहयोग गर्नुहोला / रकम तोकिएको छैन)
अनुदानबाट संकलित आधा रकम "विश्व तेराकोया गतिबिधि नागोया कार्यकारी समिति" द्वारा विकासोन्मुख देशहरूमा साक्षरता शिक्षा सहयोगको निमित्त दान गरिने छ।
वार्षिक गरिने "एनआईसी किताब रिसाईकल बजार" नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणहरू रोक्नको निमित्त रद्द गरिएको छ ।

स्थान: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र 3 तल्ला पुस्तकालय

सम्पर्क: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सूचना काउन्टर

फोन नम्बर: 052-581-0100 इ - मेल: info@nic-nagoya.or.jp

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.