नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

विदेशी भाषामा रमाईलो गर्न चित्र पुस्तक बैठक (外国語で楽しむ絵本の会)

2021.12.12

विदेशी स्वयंसेवकहरु द्वारा विदेशी भाषाको चित्र पुस्तक पढेर सुनाउने छ। चित्र पुस्तकहरु को माध्यम बाट विदेशी संस्कृतिहरुको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।

■नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र को तेस्रो तल्ला पुस्तकालय
मिति र समय :

9 महिना 26 तारिक (आइतबार) नयाँ कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न, बन्द गरिएको छ।

②10 महिना 10 तारिक (आइतबार)
③10 महिना 24 तारिक (आइतबार)

④11 महिना 28 तारिक (आइतबार)
⑤12 महिना 12 तारिक (आइतबार)
सबै 14:00 देखि 14:30 सम्म
लागत : निशुल्क
क्षमता : 10 जना (प्रति समूह 3 जना सम्म। शिशुहरुको संख्या सामेल छैनन्)
आबेदन : इमेल मार्फत पहिलो आउने लाई प्राथमिकता।
इमेल मा "Ehon no Kai" शिर्षक राखेर, नाम भाग लिने सहभागीहरुको संख्या, फोन नम्बर, र इच्छित मिति लेखेर info@nic-nagoya.or.jp मा पठाउनुहोस्।
आवेदन अवधि :

9/26 (आइतबार) 10:00 देखि 9/24 (शुक्रबार) 12:00 सम्म
②9/26 (आइतबार) 10:00 देखि 10/8 (शुक्रबार) 12:00 सम्म
③10/10 (आइतबार)10:00 देखि 10/22 (शुक्रबार) 12:00 सम्म
④11/14 (आइतबार)10:00 देखि 11/26 (शुक्रबार) 12:00 सम्म
⑤11/28 (आइतबार)10:00 देखि 12/10 (शुक्रबार) 12:00 सम्म

■ नागोया शी नाकामुरा पुस्तकालय
मिति र समय : 11 महिना 6 तारिक (शनिबार) 10:30 देखि 11:00 सम्म
लागत : निशुल्क
क्षमता : 10 जना (आवेदन आवश्यक छैन, सोहि दिन पहिलो आउनेलाई प्राथमिकता दिइने)

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.