नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

NIC बालबालिका जापानी भाषाको कक्षाहरू(NIC子ども日本語教室 1~3月ターム)

2022.01.09

विद्यालय र दैनिक जीवनका लागि आवश्यक जापानी भाषा सिक्ने सहयोग चाहिने बालबालिकाका लागि हामी जापानी भाषा कक्षा सञ्चालन गर्नेछौं।

फ्लायर

मिति र समय: 2022 साल 1 महिना 16 तारिक देखि 3 महिना 27 तारिक सम्मको प्रत्येक आइतबार

10:00 बजे -11:30 बजे (तर 2 महिना 13 तारिक बन्द हुनेछ)

स्थान: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र 3 तल्ला पहिलो र दोस्रो तालिम कोठा, 5 तल्ला वासिचु

※ नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको स्थितिमा निर्भर हुनेभएकोले अनलाइन बाट आयोजना हुन पनि सक्नेछ।

लक्षित व्यक्ति:

・जापानी भाषालाई आफ्नो मातृभाषाको रूपमा नबोल्ने 6 बर्ष देखि 15 बर्ष सम्म को बालबालिका (2006 साल 4 महिना 2 तारिक देखि 2015 साल 4 महिना 1 तारिक सम्ममा जन्मिएको बालबालिकाहरु)

・2006 साल 4 महिना 2 तारिक अघि जन्मेका र हाल जुनियर हाई स्कूलमा भर्ना भएका बालबालिकाहरू।

※यदि तपाइँ जुनियर हाई स्कूलको रात्रि कक्षामा भर्ना हुनुभएको छ भने, कृपया NIC उच्चमाध्यामिक तहका बिद्ध्यार्थीहरुको लागि जापानी भाषाको कक्षाहरूमा भाग लिनुहोस्।

※नागोया शहरमा बस्ने र नागोया शहर भित्रको सार्वजनिक प्राथमिक र जुनियर हाई स्कूलहरूमा जानेहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

क्षमता: 40 जना (पहिलो आउने-पहिले आबेदन दिनेको आधारमा)

लागत: 1,000 येन (10 पटक)

आवेदन: आवेदनहरू नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइटबाट स्वीकार गरिनेछ।

〇 नागोया शहरमा बस्ने र नागोया शहर भित्रको सार्वजनिक प्राथमिक र जुनियर हाई स्कूल जाने वा जाने योजना बनाईरहेको लागि।

・आवेदन अवधि: 2021 साल 12 महिना 19 तारिक (आइतबार) 10:00 बजे बाट

・अन्तरबार्ता मिति र समय: 2022 साल 1 महिना 9 तारिक (आइतबार) 10:00 बजे बाट

(अन्तरबार्ता स्थान: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र 4 तल्ला, तेस्रो प्रशिक्षण कोठा)

〇 माथिका बाहेक अन्य (क्षमतामा खाली ठाउँ हुँदा मात्र)

・आवेदन अवधि: 2022 साल 1 महिना 11 तारिक (मंगलबार) 10:00 बजे देखि 1 महिना 14 तारिक (शुक्रवार) 17:00 बजे सम्म

सोधपुछ: कोउरियु क्योउरिकु खा

फोन : 052-581-5689 इमेल : vol@nic-nagoya.or.jp

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.