नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

NIC उच्चमाध्यामिक तहका बिद्ध्यार्थीहरुको लागि जापानी भाषाको कक्षाहरू(NIC高校生日本語教室 1~3月ターム)

2022.01.09

विदेशी युवाले हाई स्कूल पूरा गरेपछि करियर विकास गर्नको निमित्त विषय अध्ययनको लागि आवश्यक जापानी भाषाको आधार निर्माण कक्षाकोठा आयोजना गर्दछौं।

फ्लायर

मिति र समय: 1 महिना 16 तारिक देखि 3 महिना 27 तारिक सम्मको हरेक आइतबार
14:00 बजे - 16:00 बजे (तर 2 महिना 13 तारिक वन्द रहनेछ।)
स्थान: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र केन्द्र 3 तल्ला, दोस्रो तालिम कोठा
※नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको स्थितिमा निर्भर हुनेभएकोले अनलाइन बाट आयोजना हुन पनि सक्नेछ।
लक्षित व्यक्ति: विदेशी हाई स्कूलका विद्यार्थीहरू र हाई स्कूलमा जाने लक्ष्य राखेका विदेशी युवाहरु (2006 साल 4 महिना 1 तारिक भन्दा पहिले जन्मिएको व्यक्ति)
※जुनियर हाई स्कूल रात्रि कक्षा बाहेक जुनियर हाई स्कूलमा भर्ना भएकाहरु कृपया NIC बालबालिका जापानी भाषाको कक्षाहरूमा भाग लिनुहोस्।
※नागोया सहरमा बस्ने वा नागोया सहरको उच्च विद्यालयमा भर्ना भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
क्षमता: 15 जना (चयन)
लागत: 2,000 येन (10 पटक)

आवेदन: आवेदनहरू नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइटबाट स्वीकार गरिनेछ।
आवेदन अवधि: 2021 साल 12 महिना 21 तारिक (मंगलबार) 10:00 बजे देखि 2022 साल 1 महिना 8 तारिक (शनिबार) 17:00 बजे सम्म
※आवेदकहरूलाई अन्तरबार्ता भाग लिन अनुरोध गरिन्छ। यदि क्षमता भन्दा बढी आवेदनहरू आएमा अन्तरबार्तामा भाग लिन सक्ने व्यक्ति बाट चयन गर्नेछौं।
※अन्तरबार्ता को दिन मा क्यारियर समर्थन सेमिनार पनि संगै आयोजना गर्नेछौं। हाई स्कूल ・ विश्वविद्यालय जानको लागि जानकारी प्रदान गर्दै भविष्यको बारेमा सोच्नको लागि कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं। अभिभावकहरूलाई पनि संगै सहभागी हुन सक्नेछ।
अन्तरबार्ता・सेमिनार मिति र समय: 1 महिना 9 तारिक (आइतबार) 12:30 बाट 15:00 बजे सम्म
अन्तरबार्ता・सेमिनार स्थान: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र 4 तला, तेस्रो प्रशिक्षण कोठा
※नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको स्थितिमा निर्भर हुनेभएकोले अनलाइन बाट आयोजना हुन पनि सक्नेछ।
सोधपुछ: कोउरियु क्योउरिकु खा
फोन: 052-581-5689 इमेल: vol@nic-nagoya.or.jp

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.