नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

NIC उच्चमाध्यामिक तहका बिद्ध्यार्थीहरुको लागि जापानी भाषाको कक्षाहरू(NIC高校生日本語教室 5~7月ターム)

2022.05.08

विदेशी युवाले हाई स्कूल पूरा गरेपछि करियर विकास गर्नको निमित्त विषय अध्ययनको लागि आवश्यक जापानी भाषाको आधार निर्माण कक्षाकोठा आयोजना गर्दछौं।

फ्लायर 

मिति र समय: 5 महिना 15 तारिक देखि 7 महिना 17 तारिक सम्मको हरेक आइतबार 14:00 बजेबाट 16:00 बजे सम्म (सबै गरेर 10 पटक)

स्थान: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र केन्द्र 3 तल्ला, दोस्रो तालिम कोठा

※ नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको स्थितिमा निर्भर हुनेभएकोले अनलाइन बाट आयोजना हुन पनि सक्नेछ।

लक्षित व्यक्ति: विदेशी हाई स्कूलका विद्यार्थीहरू र हाई स्कूलमा जाने लक्ष्य राखेका विदेशी युवाहरु (2007 साल 4 महिना 1 तारिक भन्दा पहिले जन्मिएको व्यक्ति)

※ जुनियर हाई स्कूल रात्रि कक्षा बाहेक जुनियर हाई स्कूलमा भर्ना भएकाहरु कृपया NIC बालबालिका जापानी भाषाको कक्षाहरूमा भाग लिनुहोस्।

※ नागोया सहरमा बस्ने वा नागोया सहरको उच्च विद्यालयमा भर्ना भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

क्षमता: 15 जना (चयन)

लागत: 2,000 येन (10 पटक)

आवेदन: आवेदनहरू नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइटबाट स्वीकार गरिनेछ।

आवेदन अवधि: 4 महिना 26 तारिक (मंगलबार) 10:00 बजे देखि 5 महिना 7 तारिक (शनिबार) 17:00 बजे सम्म

※ आवेदकहरूलाई अन्तरबार्ता भाग लिन अनुरोध गरिन्छ। यदि क्षमता भन्दा बढी आवेदनहरू आएमा अन्तरबार्तामा भाग लिन सक्ने व्यक्ति बाट चयन गर्नेछौं।

अन्तरबार्ता मिति र समय: 5 महिना 8 तारिक (आइतबार) 14:00~

अन्तरबार्ता स्थान: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र 4 तला, तेस्रो प्रशिक्षण कोठा

NIC उच्चमाध्यामिक तहका बिद्ध्यार्थीहरुको लागि जापानी भाषाको कक्षाहरू (NIC高校生日本語教室 5~7月ターム)
आबेदन समाप्त।


सोधपुछ: कोउरियु क्योउरिकु खा

फोन: 052-581-5689 इमेल: vol@nic-nagoya.or.jp

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.