नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

विदेशी नागरिकहरुका लागी स्वास्थ्य परामर्श गोष्ठी (外国人健康相談会 )

2022.05.22

रोगको प्रारम्भिक पहिचान, रोकथाम, प्रणाली बारे सामान्य ज्ञान दिने उद्देश्य सहित, नागोया शहर र त्यस वरपर बस्ने विदेशी नागरिकहरूलाई लक्षित गरि स्वास्थ्य परामर्श गोष्ठी संचालन गरिदै छ।

दोभाषेको प्रबन्ध गरिएको छ।

(सह-आयोजक: विदेशी चिकित्सा केन्द्र)

मिति र समय: आइतबार, मे 22, 13:00-16:00

स्थान: नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, पाँचौं तल्ला, पहिलो बैठक कोठा

लागत: नि: शुल्क

आवेदन: आवश्यक नपर्ने

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.