नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

विदेशी भाषामा रमाईलो गर्न चित्र पुस्तक बैठक (外国語で楽しむ絵本の会)

2022.07.10

विदेशी स्वयंसेवकहरुले विदेशी भाषाको चित्र पुस्तक पढेर सुनाउछन्। चित्र पुस्तकहरुको माध्यमबाट विदेशी संस्कृतिहरुको नजिक बाट अनुभव गर्न सकिन्छ।

मिति र समय : ① 6 महिना 26 तारिख (आइतवार), 14:00~14:30 ←आबेदन समाप्त।
② 7 महिना 10 तारिख (आइतवार), 14:00~14:30←आबेदन समाप्त।

स्थान : नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र,तेस्रो तल्ला, पुस्तकालय कोठा

क्षमता : 5 परिवार सम्म। सबै गरि 15 जना सम्म (प्रिस्कूल बालबालिकाहरुलाई संख्याको रुपमा गनिने छैन)

शुल्क : निशुल्क

आवेदन अवधि : ① 6 महिना 12 तारिख (आइत), 10:00 बजे ~ 6 महिना 24 तारिख (शुक्र) 12:00 बजे सम्म
② 6 महिना 26 तारिख (आइत), 10:00 बजे ~ 7 महिना 8 तारिख (शुक्र) 12:00 बजे सम्म

आवेदन : इमेल (info@nic-nagoya.or.jp) मा पहिले पठाउनेलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
इमेलमा "Ehon no Kai" शीर्षक राखी, नाम, सहभागीहरूको संख्या, बच्चाको उमेर, फोन नम्बर, सहभागि हुन चाहेको मिति लेखेर पठाउनुहोस्।


सम्पर्क : सार्वजनिक सूचना विभाग
टेलिफोन : 052-581-0100
इमेल : info@nic-nagoya.or.jp

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.