नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

विदेशी नागरिकहरुका बच्चाहरु र आमाबुबाको लागि बिध्यालय मार्गदर्शन संगोष्ठी(外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス202)

2022.07.30

2022 साल 7 महिना 30 गते (आइत) नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा संचालित 「 विदेशी नागरिकहरुका बच्चाहरु र आमाबुबाको लागि बिध्यालय मार्गदर्शन संगोष्ठी 」 मा हस्तान्तरण गरिएका सामग्रीहरू डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

जापानी (फुरिगाना सहित)

अंग्रेजी

नेपाली

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.