नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनवाट रोक्नको लागि नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका कार्यक्रम र कक्षा कोठाहरू रद्द गरिएको घोषणा।

2020.02.27

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनवाट रोक्नको लागि नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका कार्यक्रम र कक्षा कोठाहरू रद्द गरिएको घोषणा।

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनवाट रोक्नको लागि、मार्च 1 गते देखि मार्च 31 गते सम्म संचालित कार्यक्रम र कक्षाकोठाहरु रद्द हुने छन्।

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.