नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

 • S
 • M
 • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनवाट रोक्नको लागि नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका कार्यक्रम र कक्षा कोठाहरू रद्द गरिएको घोषणा।

2020.04.11

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनवाट रोक्नको लागि नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका कार्यक्रम र कक्षा कोठाहरू रद्द गरिएको घोषणा।

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनवाट रोक्नको लागि、अप्रिल 1 गते देखि मेइ 31 गते सम्म संचालित कार्यक्रम र कक्षाकोठाहरु रद्द हुने छन्।

 • भाषा र प्रकोप भाषा स्वयंसेवी पंजीकरण ब्रीफिंग सभा (4 महिना 18 तारिक (शनिबार)) 語学・災害語学ボランティア登録説明会(4月18日(土))
 • प्रकोप भाषा स्वयंसेवक प्रशिक्षण (4 महिना 18 तारिक (शनिबार)) 災害語学ボランティア研修(4月18日(土))
 • अन्तर्राष्ट्रिय बिधार्थी आवासीय केन्द्र जापानी भाषा कक्षा (5 महिना 9 तारिक (शनिवार) सम्म) 国際留学生会館 日本語教室(5月9日(土)まで)
 • विदेशी भाषाका आनन्दमय चित्र पुस्तक कार्यक्रम (4 महिना 26 तारिक (आइतबार), 5 महिना 10 तारिक (आइतबार), 5 महिना 24 तारिक (आइतबार)) 外国語で楽しむ絵本の会(4月26日(日)、5月10日(日)5月24日(日))
 • पुस्तक रिसाइक्लि (पुन:प्रयोग) बजार (6 महिना 7 तारिक (आइतबार)) 本のリサイクルバザー(6月7日(日))
 • विदेशी नागरिकका लागि स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम (5 महिना 17 तारिक(आइतवार (आइत)) 外国人健康相談会(5月17日(日))
 • अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदानप्रदान पदयात्रा (5 महिना 30 तारिक (शनिवार (शनि)) 国際交流ウォーキング(5月30日(土))

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.