नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण संग सम्बन्धित सहयोग बारे जानकारी (新型コロナウイルス感染症に関する支援情報)

2020.09.10

व्यक्ति・घरपरिवार प्रति

व्यवसायी प्रति


  • अफ्ठेरो अथवा नबुझेको अवस्थामा नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा कल गर्नुहोला।

☎ (052)581-0100
✉ info@nic-nagoya.or.jp

  • दोभाषे आवश्यक परेमा नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र त्रि-पक्षीय अनुवाद सेवा प्रयोग गर्नुहोला। (052-581-6112)
  • भाषा र समय


समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.