नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण संग सम्बन्धित सहयोग बारे जानकारी(व्यवसायी प्रति)(新型コロナウイルス感染症に関する支援情報(事業者の方へ))

2020.09.10

नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण संग सम्बन्धित सहयोग प्रणाली सूची(PDF)

नागोया शहर(PDF)

आइची प्रान्त(PDF)

सरकार(PDF)

कर(PDF)

प्रयोग शुल्क(PDF)

अन्य(PDF)


व्यक्ति तथा परिवारकाले यहाँ अवलोकन गर्नुहोस्।

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.