नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण संग सम्बन्धित सहयोग बारे जानकारी (व्यक्ति・घरपरिवार प्रति)(新型コロナウイルス感染症に関する支援情報(個人・世帯の方へ))

2020.09.10

नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण संग सम्बन्धित सहयोग प्रणाली सूचीPDF)

जीबन यापनको लागि आवश्यक पर्ने रकम(PDF)

ठेगाना(PDF)

कर(PDF)

प्रयोग शुल्क(PDF)

शिक्षा(PDF)


व्यवसायीहरुले यहाँ अवलोकन गर्नुहोस्।

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.