नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

【20210701】 नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस खोप सम्बन्धि जानकारी (新型コロナウイルスワクチンの接種についてのお知らせ)

2021.03.04

【विदेशी समर्थन व्यापक परामर्श】

खोप स्थलहरू (समूह खोप स्थलहरू, चिकित्सा संस्थानहरू) खोज्न र बुकिङ्ग तथा योयाकु गर्नको साथै पूर्व-परीक्षण पर्चीहरू भर्न मद्दत गर्दछ।

निवासको स्थिति, काम, आवास, जीवनयापन(पैसा सम्बधि)आदि स्थितिको कुनै समस्या छ भने सम्बन्धित विशेषज्ञसँग परामर्श लिन सक्नुहुनेछ ।

बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ हेर्नुहोस् ।

नागोया शहरले नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि खोप लगाउने छ, खोप 2 पटक लगाइनेछ।

लक्षित व्यक्ति:
खोप लगाउने दिन, नागोया शहरको निवास कार्ड (ज्युमिनह्योउ) भएका व्यक्तिजो खोप लगाउन चाहने व्यक्ति
※ यधपी, लामो समय सम्म अस्पतालमा भर्ना भएका अथवा हेरचाह केन्द्रमा बसेका व्यक्ति आदि, अपरिहार्य अवस्थामा, अपवादको रूपमा, नागोया शहर बाहेकको नगरपालिकामा पनि खोप लिन सकिन्छ।

शुल्क: नि: शुल्क

※ पर्याप्त जानकारी प्रदान पछि, खोप लिने व्यक्तिको सहमतिमा मात्र खोप दिइनेछ।

नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले तपाईंलाई कोरोनाको खोप स्थल खोज्न र आबेदन गर्न मद्दत गर्दछ।

★ खोप लिन सक्ने चिकित्सा संस्था वा सामूहिक खोप स्थल खोज्न मद्दत गर्न सकिन्छ।
★ सामूहिक खोप स्थलको अनलाइन आबेदनको मद्दत गर्न सकिन्छ। फोनबाट व्याख्या गर्न गाह्रो भएकोले कृपया आफ्नो खोपको कुपन लिएर नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा आउनुहोला।
★ हामी तपाईं लाइ खोप लिन सक्ने अस्पतालहरूको जानकारी दिनेछौं। यदि तपाईंलाई खोपको लागि आबेदन लिने क्रममा दोभाषे चाहिन्छ भने, कृपया नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको तोरिओफ़ोन (3 जना बोल्न मिल्ने) प्रयोग गर्नुहोस्।
फोन नम्बर: 052-581-6112

भाषा र कुन बार

नागोया शहरले, नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु हुने व्यक्ति र गम्भीर बिरामीको संख्या घटाई, नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलान बाट रोक्नको लागि खोप ल्याएको छ।

नयाँ कोरोनाभाइरस खोपको अर्डर (पालो) को बारेमा (नागोया शहर)

लक्षित व्यक्ति कुपन तपाईंको कोठामा आइपुग्ने समय / दिन बुकिङ्ग सुरु समय
अन्तर्निहित  चिकित्सा अवस्था नभएको व्यक्ति अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्था भएको व्यक्ति
1957 साल 4 महिना 2 तारिक बाट 1962 साल 4 महिना 1 तारिक सम्म जन्मिएको व्यक्ति 7 महिना 12 तारिक 7 महिना 12 तारिक 7 महिना 12 तारिक

1962 साल 4 महिना 2 तारिक बाट 1967 साल 4 महिना 1 तारिक सम्म जन्मिएको व्यक्ति

7 महिना 19 तारिक 7 महिना 26 तारिक कुपन तपाईंको कोठामा आइपुगेको दिन देखि
1967 साल 4 महिना 2 तारिक बाट 1972 साल 4 महिना 1 तारिक सम्म जन्मिएको व्यक्ति 7 महिना 26 तारिक 8 महिना 2 तारिक
1972 साल 4 महिना 2 तारिक बाट 1977 साल 4 महिना 1 तारिक सम्म जन्मिएको व्यक्ति 7 महिना 26 तारिक 8 महिना 10 तारिक
1977 साल 4 महिना 2 तारिक बाट 1982 साल 4 महिना 1 तारिक सम्म जन्मिएको व्यक्ति 7 महिना 26 तारिक 8 महिना 17 तारिक
1982 साल 4 महिना 2 तारिक बाट 1987 साल 4 महिना 1 तारिक सम्म जन्मिएको व्यक्ति 8 महिना 2 तारिक 8 महिना 23 तारिक
1987 साल 4 महिना 2 तारिक बाट 1998 साल 4 महिना 1 तारिक सम्म जन्मिएको व्यक्ति 8 महिना 2 तारिक 8 महिना 30 तारिक
1998 साल 4 महिना 2 तारिक बाट 2005 साल 7 महिना 1 तारिक सम्म जन्मिएको व्यक्ति 8 महिना 2 तारिक 9 महिना 6 तारिक

कृपया आफ्नो बुकिङ्ग (योयाकु) सुरू हुने समय जाँच गर्नुहोस् र आफ्नो पालो नआएसम्म कुर्नुहोस्।

※ अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्था भएको व्यक्ति बारे बिस्तृत जानकारी तलको PDF लिंक हेर्नु होला।

接種券封筒(ネパール語).png

●कोरोना भाइरसको खोप लगाउने प्रक्रिया

(1) कुपन प्रत्येक व्यक्तिकोमा पठाईनेछ।
[कुपन समावेश गरिएको खाम]

Envelope1サイズ変更.jpgEnvelope2サイズ変更.jpg

(2) खोपको लागि आरक्षण गर्नुहोस्।


A) सामूहिक खोप लगाउने साइटमा लागाइने खोप

कल सेन्टर अथवा वेबसाइट बाट आरक्षण तथा सामूहिक खोप लगाउने स्थान बारे थाहा पाउन सकिन्छ।

नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस खोप संग सम्बन्धित कल सेन्टर
(जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पोर्तुगाली भाषा, स्पेनिश भाषा, चिनियाँ भाषा, कोरियन भाषा, तागालोग भाषा, भियतनामी भाषा, नेपाली भाषा)
फोन नम्बर 050-3135-2252
वेबसाइट https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/reserve/offerList_initDisplay.action (जापानी)

सामूहिक खोप लगाउने साइट (जापानी भाषा) ske2.pdf (city.nagoya.jp)

B) लक्षित चिकित्सा संस्थामा लागाइने खोप

आफूले छानेको लक्षित चिकित्सा संस्थामा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्।

कुन अस्पतालमा खोप लगाउन सकिन्छ भन्ने बारे स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको खोप सूचना साइट

「कोरोना खोप (コロナワクチンナビ | 厚生労働省 (mhlw.go.jp))」मा खोज्न र जांच गर्न सकिन्छ।

※ स्थानको खोज, आरक्षण बारे पुष्टि गर्न सकिन्छ。कृपया ध्यान दिनु होला।
※ आरक्षणको तरीका अस्पताल अनुसार फरक हुनसक्छ।

(3) ल्याउन पर्ने सामग्री:
नागोया शहरले हुलाकबाट पठाएको कुपन, प्रारम्भिक प्रश्नावली पर्ची र व्यक्ति स्वयम्को पहिचान खुलाउने सामग्री

[प्रारम्भिक प्रश्नवली पर्ची भर्ने तरिका]
तल दिइएको लिंक अनुसार हेरेर जापानी भाषाको प्रारम्भिक प्रश्नवली भर्नुहोस्❘

ネパール語(Nepali) [PDF:370KB]
英語(English) [PDF:128KB]
 
アラビア語(Arabic) [PDF:211KB]
中国語(簡体字)(Simplified Chinese) [PDF:144KB] 
中国語(繁体字)(Traditional Chinese) [PDF:214KB]
フランス語(French) [PDF:251KB]
インドネシア語(Indonesian) [PDF:240KB]
クメール語<カンボジア>(Khmer) [PDF:175KB]
韓国語(Korean) [PDF:173KB]
モンゴル語(Mongolian) [PDF:342KB]
ミャンマー語(Myanmar) [PDF:1,442KB]
ポルトガル語(Portuguese) [PDF:171KB]
ロシア語(Russian) [PDF:180KB]
 
スペイン語(Spanish) [PDF:152KB]
タガログ語<フィリピン>(Tagalog) [PDF:200KB]
タイ語(Thai) [PDF:1,138KB]
ベトナム語(Vietnamese) [PDF:362KB]


नयाँ कोरोना भाईरस खोप बारे स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय सम्पर्क कल सेन्टर
टेलिफोन नम्बर 0120-761770
समय
जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, चाइनिज भाषा, कोरियन भाषा, पोर्तुगल भाषा, स्पेनिस भाषा बिहान 9 देखि बेलुकी 21 बजे सम्म
थाई भाषा बिहान 9 बजे देखि बेलुकी 18 बजे सम्म
भेतनाम भाषा बिहान 10 बजे देखि बेलुकी 19 बजे सम्म

नागोया शहरमा नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस खोपको बारे वेबसाइट

名古屋市:新型コロナウイルスワクチンの接種について(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.