नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

जापान राष्ट्रभित्र बसोबास दर्ता नहुने आदि भएर कुपन टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने महानुभाव(住民登録がない方のクーポン申請方法)

2021.09.10

नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड-19) भ्याक्सिन लगाउन कुपन टिकट आवश्यक पर्छ।

कुपन टिकट जारी गर्दा बसोबास दर्तालाई आधार मानेर गर्ने गरेका छौँ तर, जापान राष्ट्रभित्र बसोबास दर्ता नभएपनि, नागोया नगर भित्र बसोबास गर्ने महानुभाव या छोटो अवधिको बसोबास / प्राविधिक प्रशिक्षण / प्रवास अध्ययन जस्ता भिसा लिएर जापान प्रवेश गरेको तर केही सिप नलागेर छोटो अवधिको बसोबास भिसा लिएर भिसा अवधि नवीकरण गर्नुपरेको विदेशी महानुभावलाई निम्न आवेदन मार्फत कुपन टिकट जारी गर्न सकिनेछ।

विषयसूची

1. जापान राष्ट्रभित्र बसोबास दर्ता छैन तर, नागोया नगरमा बसोबास गरिरहेका महानुभाव

2. छोटो अवधिको बसोबास / प्राविधिक प्रशिक्षण / प्रवास अध्ययन जस्ता भिसा लिएर जापान प्रवेश गरेको तर केही सिप नलागेर छोटो अवधिको बसोबास भिसा लिएर भिसा अवधि नवीकरण गर्नुपरेको विदेशी महानुभाव

1. जापान राष्ट्रभित्र बसोबास दर्ता छैन तर, नागोया नगरमा बसोबास गरिरहेका महानुभाव

जापान राष्ट्रभित्र बसोबास दर्ता नभएपनि, नागोया नगरमा बसोबास गरिरहेका महानुभावले निम्नानुसार कुपन टिकट जारी गरी पाउन सक्नेछन्।
*कुनैपनि गाउँ/नगरपालिकामा बसोबास दर्ता भएका महानुभावले बसोबास पत्र (ज्युमिन ह्योउ) दर्ता भएको स्थलको गाउँ/नगरपालिकामा आवेदन दिनुहोस्।
*बसोबास दर्ता गर्न मिल्ने महानुभावले बसोबास दर्ता गर्नुहोस्।

[आवेदन विधि]
"खोप-टिकट जारी आवेदन पत्र (नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड-19) सङ्क्रामक रोग) [बसोबास दर्ता नभएका महानुभावका निमित्त]"मा निम्न 2 थोक कागजात संलग्न गरी आवेदन स्थलमा डाँक गरेर पठाउनुहोस्। प्राप्त गरेको 2 हप्ता जतिमा कुपन टिकट प्रेषण गर्नेछौँ।
*वारेस व्यक्तिले आवेदन दिँदा उक्त वारेस व्यक्ति पहिचान हुने कागजातको प्रतिलिपि समेत संलग्न गर्नुहोस्।
*पेस गर्नुभएको कागजात फिर्ता दिइने छैन।

खोप-टिकट जारी आवेदन पत्र (नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड-19) सङ्क्रामक रोग) [बसोबास दर्ता नभएका महानुभावका निमित्त] word

खोप-टिकट जारी आवेदन पत्र (नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड-19) सङ्क्रामक रोग) [बसोबास दर्ता नभएका महानुभावका निमित्त] pdf

[संलग्न कागजात]
1. मूल व्यक्ति पहिचान हुने कागजातको प्रतिलिपि
  (ड्राइभिङ् लाइसेन्स, माइनम्बर कार्ड (व्यक्तिगत नम्बर कार्ड), पासपोर्ट (राहदानी), बसोबास (जाइऱ्यू) कार्ड, कुनै प्रकारको स्वास्थ्य बिमा बिमित कार्ड इत्यादिको प्रतिलिपि)
  *माइनम्बर कार्डको प्रतिलिपि खाममा हालेर पठाउँदा अघिल्लो पृष्ठको प्रतिलिपि मात्र राख्नुहोस्।
  *स्वास्थ्य बिमा कार्डको प्रतिलिपिलाई खाममा हालेर पठाउँदा किगोउ नम्बर एवम् बिमक नम्बरलाई कालो मसीले छोपिदिनुहोस्।
2. नागोया नगरमा बोसोबास गरिरहेको पुष्टि हुने कागजातको प्रतिलिपि
(सार्वजनिक सेवाको महसुल तिरेको भरपाई, घरभाडा करारपत्र, आवासीय सेवा लिएको प्रमाणपत्र, मूल व्यक्ति स्वयंको नाममा आएको डाँकपत्र (हुलाक टिकटमा छाप लागेको) आदिको प्रतिलिपि)

[आवेदन स्थल]
〒460-8508
Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-1
Nagoya Shiyakusho Kenkofukushi-kyoku Shingata Koronauirusu Kansensho Taisakushitsu
Coupon -ken Hakko Shinsei Tanto

2. छोटो अवधिको बसोबास / प्राविधिक प्रशिक्षण / प्रवास अध्ययन जस्ता भिसा लिएर जापान प्रवेश गरेको तर केही सिप नलागेर छोटो अवधिको बसोबास भिसा लिएर भिसा अवधि नवीकरण गर्नुपरेको विदेशी महानुभाव

छोटो अवधिको बसोबास / प्राविधिक प्रशिक्षण / प्रवास अध्ययन जस्ता भिसा लिएर जापान प्रवेश गरेको तर केही सिप नलागेर छोटो अवधिको बसोबास भिसा लिएर भिसा अवधि नवीकरण गर्नुपरी 3 महिना वा सो भन्दा बढि जापानमा बसोबास गरिरहेका महानुभावलाई, बसोबास दर्ता नभएपनि नागोया नगरमा बसोबास गरिरहेको वास्तविकता रहेको, र, जापान बसोबास अवधिभर 2 मात्रा खोप लिन मिल्ने भएको खण्डमा, निम्नानुसार कुपन टिकट जारी गर्न सकिनेछ।
*भिसा अवधि 3 महिना वा सो भन्दा कम भएका महानुभाव दायरामा नपर्ने हुनाले सावधानी अपनाउनुहोस्।

[आवेदन विधि]
"खोप-टिकट जारी आवेदन पत्र (नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड-19) सङ्क्रामक रोग) [बसोबास दर्ता नभएका महानुभावका निमित्त]"मा निम्न 3 थोक कागजात संलग्न गरी आवेदन स्थलमा डाँक गरेर पठाउनुहोस्। प्राप्त गरेको 2 हप्ता जतिमा कुपन टिकट प्रेषण गर्नेछौँ।
*वारेस व्यक्तिले आवेदन दिँदा उक्त वारेस व्यक्ति पहिचान हुने कागजातको प्रतिलिपि समेत संलग्न गर्नुहोस्।
*पेस गर्नुभएको कागजात फिर्ता दिइने छैन।

खोप-टिकट जारी आवेदन पत्र (नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड-19) सङ्क्रामक रोग) [बसोबास दर्ता नभएका महानुभावका निमित्त] word

खोप-टिकट जारी आवेदन पत्र (नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड-19) सङ्क्रामक रोग) [बसोबास दर्ता नभएका महानुभावका निमित्त] pdf

[संलग्न कागजात]
1. मूल व्यक्ति पहिचान हुने कागजातको प्रतिलिपि
  (पासपोर्ट (राहदानी)को व्यक्ति पहिचानका बुँदा (नामथर, राहदानी नम्बर, राष्ट्रियता, जन्म मिति, लिङ्ग आदि) उल्लिखित पृष्ठहरूको प्रतिलिपि)
2. 3 महिना वा सो भन्दा बढि जापानमा बसोबास गरिरहेको कागजातको प्रतिलिपि
  (पासपोर्ट (राहदानी)को स्वीकृति स्टिकर (*) टाँसेको पृष्ठको प्रतिलिपि)
*अध्यागमन ब्युरोले भिसा अवधि नवीकरणको स्वीकृती दिँदा राहदानीमा टाँस्ने स्वीकृति स्टिकर
3. नागोया नगरमा बोसोबास गरिरहेको पुष्टि हुने कागजातको प्रतिलिपि
(सार्वजनिक सेवाको महसुल तिरेको भरपाई, घरभाडा करारपत्र, आवासीय सेवा लिएको प्रमाणपत्र, मूल व्यक्ति स्वयंको नाममा आएको डाँकपत्र (हुलाक टिकटमा छाप लागेको) आदिको प्रतिलिपि)

[आवेदन स्थल]
〒460-8508
Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-1-1
Nagoya Shiyakusho Kenkofukushi-kyoku Shingata Koronauirusu Kansensho Taisakushitsu
Coupon -ken Hakko Shinsei Tanto

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.