नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

जापानमा निवासी कार्ड नभएको अवस्थामा कुपन जारी आवेदन बारे( 日本に住民登録がない場合のクーポン券申請について)

2022.02.23

नयाँ कोरोना भाइरसको खोप लगाउनको लागि कुपन आवश्यक पर्दछ। जापानमा निवासी कार्ड नभएको अवस्थामा कुपनको लागि आवेदन दिन आवश्यक पर्दछ।

※ कुपन, नागोया सिटी हलमा आवेदन आएको लगभग 2 हप्तामा पाठाइन्छ। तेस्रो डोजको खोप कुपन, खोप लगाउन सकिने समयमा पाठाइन्छ।

1. जापानको निवासी कार्ड नभएका तर नागोयामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरु

कृपया, तल उल्लेखित कागजातहरू नागोया सिटी हलमा हुलाकबाट पठाउनुहोस्।

(1) [कुपन जारी गर्ने आवेदन【निवासी कार्ड नभएका व्याक्तिहरु (पहिलो डोज खोप) को लागि】] अथवा [कुपन जारी गर्ने आवेदन【निवासी कार्ड नभएका व्याक्तिहरु (तेस्रो डोज खोप) को लागि】]

(2) पहिचान प्रमाणिकरण कागजातको प्रतिलिपि

 जस्तै, राहदानी, निवास कार्ड, चालक अनुमति पत्र

(3) नागोयामा बसिरहेको प्रमाण गर्ने कागजातको प्रतिलिपि

जस्तै, पानी・बिजुली・ग्याँस आदिको रसिद, अपार्टमेन्टको सम्झौता पत्र, होटेलमा बसेको प्रमाण गर्ने कागजात, तपाईंको नाममा पठाइको हुलाक सामाग्री

(4)【तेस्रो डोज खोपको कुपनको लागि आवेदन दिंदा】

नयाँ कोरोनाभाइरसको दोस्रो डोज खोप लगाएको प्रमाण गर्ने कागजात

जस्तै, खोप लगाएको प्रमाणपत्र, खोप रेकर्ड, खोप प्रमाणपत्र (खोप लगाएको पासपोर्ट बनाउन)

※ कृपया, मूल पत्र नभई प्रतिलिपि पठाउनुहोस्।

2. सामान्यतया विदेशमा बस्ने गरेको तर अस्थाई समयको लागि जापान आएको (जसको जापानी नागरिकता भएको व्यक्तिहरू)

※ जापानमा रहंदा खोप लगाउन सक्नेहरू व्यक्तिहरु मात्रले आवेदन दिन सकिन्छ।

कृपया, तल उल्लेखित कागजातहरू नागोया सिटी हलमा हुलाकबाट पठाउनुहोस्।

(1) [कुपन जारी गर्ने आवेदन【निवासी कार्ड नभएका व्याक्तिहरु (पहिलो डोज खोप) को लागि】] अथवा [कुपन जारी गर्ने आवेदन【निवासी कार्ड नभएका व्याक्तिहरु (तेस्रो डोज खोप) को लागि】]

(2) पहिचान प्रमाणिकरण कागजातको प्रतिलिपि

 जस्तै, राहदानी, निवास कार्ड, चालक अनुमति पत्र

(3) नागोयामा बसिरहेको प्रमाण गर्ने कागजातको प्रतिलिपि

जस्तै, पानी・बिजुली・ग्याँस आदिको रसिद, अपार्टमेन्टको सम्झौता पत्र, होटेलमा बसेको प्रमाण गर्ने कागजात, तपाईंको नाममा पठाइको हुलाक सामाग्री

(4)【तेस्रो डोज खोपको कुपनको लागि आवेदन दिंदा】

नयाँ कोरोनाभाइरसको दोस्रो डोज खोप लगाएको प्रमाण गर्ने कागजात

जस्तै, खोप लगाएको प्रमाणपत्र, खोप रेकर्ड, खोप प्रमाणपत्र (खोप लगाएको पासपोर्ट बनाउन)

※ कृपया, मूल पत्र नभई प्रतिलिपि पठाउनुहोस्।

3. छोटो समय अवधिको जाइर्यु सिखाकु (बसाइ अनुमति) भएको तर 3 महिना भन्दा बढी जापानमा बसेका व्यक्ति

※ जापानमा रहंदा खोप लगाउन सक्नेहरू व्यक्तिहरु मात्रले आवेदन दिन सकिन्छ।

कृपया, तल उल्लेखित कागजातहरू नागोया सिटी हलमा हुलाकबाट पठाउनुहोस्।

(1) कुपन जारी गर्ने आवेदन 【निवासी कार्ड नभएकाहरूका लागि】(Word) (PDF)

(2) राहदानीको प्रतिलिपि

(3) 3 महिना वा सोभन्दा बढी समय देखि जापामा बसेको खुलाउने कागजातको प्रतिलिपि

राहदानीमा टाँसिएको स्टिकर (प्रवेश अनुमति स्टिकर) भएको पृष्ठको प्रतिलिपि (प्रवेश अनुमति स्टिकर, बसाइ अनुमति अवधि नवीकरण अनुमति दिने समयमा अध्यागमन विभागले राहदानीमा टाँस्ने गर्दछ)

(4) नागोयामा बसिरहेको खुलाउने कागजातको प्रतिलिपि

जस्तै, पानी・बिजुली・ग्याँस आदिको रसिद, अपार्टमेन्टको सम्झौता पत्र, होटेलमा बसेको प्रमाण गर्ने कागजात, तपाईंको नाममा पठाइको हुलाक सामाग्री अथवा जापानको अध्यागमन विभागले पठाएको नयाँ कोरोना भाइरस खोपको निर्देशन पोस्टकार्ड

(5)【तेस्रो डोज खोपको कुपनको लागि आवेदन दिंदा】

नयाँ कोरोना भाइरसको दोस्रो डोज खोप लगाएको प्रमाणित गर्ने कागजात

जस्तै, खोप लगाएको प्रमाणपत्र, खोप रेकर्ड, खोप प्रमाणपत्र (खोप लगाएको पासपोर्ट बनाउन)

※कृपया मूल पत्र नभई प्रतिलिपि पठाउनुहोस्।


आवेदन गन्तव्य

〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市役所健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室 クーポン券発行申請担当

460-8508

Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 3-chome 1-1

Nagoya Shiyakusho Kenkofukushi-kyoku

Shingata Koronauirusu Kansensho Taisakushitsu Kuponken Hakko Shinsei Tanto

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.