नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

समाचार र कार्यक्रम

विपद् उद्दार जानकारी परीक्षण वितरण गर्दछौं।(避難情報のテスト配信をします)

2023.06.05

विपद् उद्दार जानकारी परीक्षण वितरण गर्दछौं।NIC ले नागोया शहरमा विपद् उद्दार जानकारी घोषणा गरेको बेला NIC वेबसाइट, फेसबुक, र ट्विटरमा बहु भाषाहरूमा विपद् उद्दारबारे जानकारी पठाउँदछ।

प्रकोपको घटनामा सजिलै जानकारी प्रसारण गर्नको निमित्त जानकारी प्रसारण प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ।
वेबसाइटमा "विपद् उद्दार जानकारी" मा 【परीक्षण】 लेखिएको छ भने टेस्ट वितरण गरिएको हो।
यो साँच्चैको निकासी जानकारी नभएकोले कृपया सावधान रहनुहोला।<विपद् उद्दार जानकारी परीक्षण वितरणको शिर्षक>
【परीक्षण】 विपद् उद्दार जानकारी परीक्षणको वितरण हो।<विपद् उद्दार जानकारी परीक्षणको वितरण गर्ने मिति र समय>(योजना)
समय: 16:00 देखि 17:00 सम्म
मिति: 2023 साल 5 महिना 24 तारिक (बुधबार)
साल 6 महिना 28 तारिक (बुधबार)  
7 महिना 26 तारिक (बुधबार)
8 महिना 23 तारिक (बुधबार)
9 महिना 27 तारिक (बुधबार)
10 महिना 25 तारिक (बुधबार)
11 महिना 22 तारिक (बुधबार)
12 महिना 27 तारिक (बुधबार)
2024 साल 1 महिना 24 तारिक (बुधबार)
2 महिना 28 तारिक (बुधबार)
3 महिना 27 तारिक (बुधबार)

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.