नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

 • S
 • M
 • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

भाडा सुबिधाहरु

भाडा सुबिधाहरु

 • नागोया स्टेशनबाट नजिक, नागोया स्टेशनसंग जोडिएको
 • ठुलो तथा सानो कोठा गरेर जम्मा 14 कोठा
 • वर्षामा पनि छाताको आवश्यकता नपर्ने
 • विभिन्न किसिममा उपयोगको गर्न सक्ने
 • 1 वर्ष पहिले देखि आरक्षण संभव
 • अस्थायी आरक्षणपनि उपलब्ध छ

के तपाईले संचालन गर्न लाग्नु भएको कार्यक्रमको लागि एनआईसी द्वारा संचालित भाडा सुविधा प्रयोग गर्नुहुन्न?

हल (हप्ता दिन), जापानी-शैली कोठा (सबै दिन) 30% अफ

उपलब्ध सुविधाहरू

 • एनएक्स हल (कक्षाकोठाक जस्तो 180 सीट)एनएक्स हल
  (कक्षाकोठाक जस्तो 180 सीट, थिएटर शैली 250 सीट )
 • पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रदर्शनी कोठाहरू (18 सीटहरू, 22 सीटहरू, 18 सीटहरू * 1)पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रदर्शनी कोठाहरू (18 सीटहरू, 22 सीटहरू, 18 सीटहरू * 1)
 • पहिलो बैठक कोठा (84 सीटहरू)पहिलो बैठक कोठा
  (84 सीटहरू)
 • दोस्रो बैठक कोठा (20 सीट)दोस्रो बैठक कोठा
  (20 सीट)
 • तेस्रो बैठक कोठा (16 सीटें * 2)तेस्रो बैठक कोठा
  (16 सीटें * 2)
 • चौथो सभा कोठा (16 सीटहरु * 2)चौथो सभा कोठा
  (16 सीटहरु * 2)
 • पांचवाँ बैठक कोठा (16 सीटहरु * 2)पांचवाँ बैठक कोठा
  (16 सीटहरु * 2)
 • छैटौं बैठक कोठा (20 सीटहरू)छैटौं बैठक कोठा
  (20 सीटहरू)
 • जापानी-शैली कोठा / जापानी-शैली बैठक कोठा (20 सीट / 12 सीटहरू)जापानी-शैली कोठा / जापानी-शैली बैठक कोठा (20 सीट / 12 सीटहरू)
 • पहिलो प्रशिक्षण कोठा (54 सीटहरू)पहिलो प्रशिक्षण कोठा
  (54 सीटहरू)
 • दोस्रो प्रशिक्षण कोठा (63 सीटहरू)दोस्रो प्रशिक्षण कोठा
  (63 सीटहरू)
 • तेस्रो प्रशिक्षण कोठा (51 सीटहरू)तेस्रो प्रशिक्षण कोठा
  (51 सीटहरू)

*1 पहिलो देखि तेस्रो प्रदर्शनी कोठा : प्रयोग सम्भव
*2 तेस्रो देखि पाँचौं बैठक कोठा : प्रयोग सम्भव

भाडा सुविधा उपकरण प्रयोग सम्बंदी जानकारी

भाडा सुविधा संयोजक
प्रशासन विभाग
नागोया अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र 4 तल्ला

समय : 9: 00-17: 30

फोन: 052-581-5679 फैक्स: 052-581-5629

यदि तपाईंलाई ईमेल गरेको दिनको पाँच दिन भित्र पनि जवाफ फिर्ता पाउनु भएको छैन भने हामीलाई माफ गर्नुहोला तर हामीलाई फोनद्वारा पुन:सम्पर्क गर्नुहोस्।

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.