नागोया अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वेबसाइट

अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

रंगको परिबर्तन

फन्टको साइज

  • S
  • M
  • L
अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

 अप्ठेरोमा यहााँ हेर्नुहोस

प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धि जानकारीको लागि

प्रकोप सम्बन्धि जानकारी पृष्ठ

निकासी सूचना/आश्रय स्थलको जानकारी

मौसम सम्बन्धि जानकारी

सजिलो जापानी भाषा र बहुभाषी समाचार (सामान्य・प्रकोप)

स्मार्ट फोन एप्लिकेसन

सामाजिक सञ्जाल सेवा (SNS)

लाइफलाइन

चिकित्सा विज्ञान

यातायात सम्बन्धि जानकारी

अन्य जानकारी

समाचार र कार्यक्रम

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.