site top

Course

KURSO ORAS BILANG Bayad sa mga materyales
KAIWA-KISO 10:00~11:30
12:00~13:30
14:00~15:30
20
20
20
¥1,000
KAIWAⅠ 10:00~11:30
12:00~13:30
18
18
¥500
KAIWAⅡ 10:00~11:30
12:00~13:30
18
18
¥500
KAIWAⅢ 14:00~15:30 15 ¥500
KANA 14:00~15:30 15 ¥500
KANJIⅠ 10:00~11:30 18 ¥500
KANJIⅡ 12:00~13:30 18 ¥500

KAIWA-KISO

Mga magsisimulang mag-aaral ng salitang Hapon.(Hindi kasali ang pagsulat at pagbasa)

"NIC NIHONGO" TEKISTO (Libro) na gagamitin sa pag-aaral.
Pag-aaral ng pang-araw araw o pangkaraniwang ginagamit na salita.
*Sa salitang HAPON lamang at hindi isasalin sa wikang Pilipino.

KAIWAⅠ

Aplikanteng tapos ng KAIWA KISO o may kaparehong kakayahan.

Pag-aaral ng pagbuo ng mga pangungusap o pananalita mula sa text book.
* Sa salitang HAPON lamang at hindi isasalin sa wikang Pilipino.

KAIWAⅡ

Aplikanteng tapos ng KAIWA Ⅰ o may kaparehong kakayahan.

Pag-aaral ng karagdagang pangungusap o pananalita mula sa text book.
(para sa mga estudyanteng nakapag-aral ng KAIWA KISO at KAIWA Ⅰ).
* Sa salitang HAPON lamang at hindi isasalin sa wikang Pilipino.

KAIWAⅢ

Aplikanteng tapos ng KAIWA Ⅱ o may kaparehong kakayahan.

Klaseng kasunod ng KAIWAⅠ at Ⅱ. Mag-aaral ng magalang na salita at iba pa.

KANA

Aplikanteng nagnanais matuto ng HIRAGANA at KATAKANA.

Pag-aaral kung paano ang pagbigkas at pagsulat ng HIRAGANA at K ATAKANA.
Pagsasanay ng pagbasa at pagsulat ng simpleng salita at pangungusap.
*Sa salitang HAPON lamang at hindi isasalin sa wikang Pilipino.

KANJIⅠ

Aplikanteng nakakaalam ng KANA at gustong mag-aral ng Kanji.

Ang gagamiting aklat sa kursong ito ay ang "KANJI MASTER 4 kyu" (level 4).
Ipapaliwanag dito ang paraan para makabasa at makasulat ng kanji.

KANJIⅡ

May alam na 100 Kanji o may kaparehong kakayahan.

Ang gagamiting aklat sa kursong ito ay ang "KANJI MASTER 3 kyu" (level 3).
Ipapaliwanag dito ang paraan para makabasa at makasulat ng karagdagang kanji.