site top

Frequentry Asked Question

Saan ako maaring makakuha ng Application form?


Forms can be picked up from a box on the Nagoya International Center 3rd floor.
It can also be downloaded from this site.
You may also fill one out on the day of interviews too.
Maaring makuha ang application form mula sa 3rd Floor ng Nagoya International Center.
Maari rin itong i-download ito mula sa website na ito.
Maari rin itong gampanin mismo sa araw ng interview.

Maari ba akong mag-apply ng kahit kailan?


Hindi.
Kung lumampas na ang panahon na ilaan para sa rehistrasyon, ay hindi na maaring makisali sa klase sa term na iyon. Huwag ito kalimutan.

Maari ba akong makisali sa isang klase ng mahigit sa isang beses lamang?


Opo, maari kang makisali sa klase ng kahit ilang beses.

Mayroon ba akong matatanggap kung ako ay makikilahok sa lahat ng klase sa term na sinalihan (Perfect Attendance)?


Makakatangap ang isang taong nakilahok sa lahat ng klase ng term na iyon ng isang `Certificate of Perfect Attendance`.
Subalit huwag kalimutan na ang sertipiko na ito ay hindi `Certificate of Completion` ng pag-aaral ng Wikang Hapon.
Zenshusseki-sho, Kaikin-sho

Ano ang kailangan kong dalhin para sa Pot Luck Party?


Maari kayong magdala ng pagkain, inumin, at kahit anumang nais ninyong dalhin.
Magdala lamang ng isa sa mga ito.
Lubos naming ikaliligaya kung magdadala kayo ng pagkain mula sa inyong sariling bayan. Potluck Party

Sinusino ang magiging aking mga guro?


we are teacher! Ang lahat ng guro ay boluntaryong guro.

Anong Textbook ang gagamitin sa klase?


Ang lahat ng Kaiwa Class ay gagamit ng isang orihinal na textbook.
Ang mga klase naman ng Kanji ay magmumula sa gKanji Master / Arc Academyh o.
Ang text book na Kaiwa Kiso ay maaring bilhin sa Nagoya International Center sa halagang 1000 yen.
text

Ano ang dapat kong gawin kung sakaling hindi ako makapag-apply nang personal sa loob ng pagitang nakalaalan para sa rehistrasyon,?


Ito ay i-aayon sa sitwasyon ng klase.
Kung may bakanteng lugar, ay maaring mag-apply sa susunod na linggo.
Gawin lamang magtanong sa Nagoya International Center para malaman ang mga detalye.

Mayroon po ba kayong alam na iba pang mga Japanese study course?


Nakalista po sa ibaba ang mga Japanese courses sa lugar.pdf
Pakitingan lang po ang mga ito.