Nagoya International Center

I want to...

Change Color

Text Size

  • S
  • M
  • L
I want to...

 I want to...

ข่าวสาร&งานอีเว้นท์

การอบรมผู้สนับสนุนนักเรียนต่างชาติระดับประถมและมัธยม (ฉบับผู้เริ่มต้น)(外国人児童・生徒サポーター研修(入門編))

2024.06.16

เป็นการอบรมที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มการสนับสนุนเด็กต่างชาติ ทำความเข้าใจสภาพการณ์และปัญหาของเด็กต่างชาติและผู้ปกครอง เพื่อทราบแนวความคิดในการติดต่อสื่อสาร

วันเวลา:วันที่ 16 มิถุนายน,  30 มิถุนายน,  14 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่:ห้องประชุม 1 ชั้น 5 นาโกย่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์

สำหรับ:ผู้ที่สนใจจะสนับสนุนเด็กต่างชาติระดับประถมและมัธยม และผู้ที่เพิ่งเริ่มกิจกรรมสนับสนุน

จำนวน:40 คน(คัดเลือก)

ค่าใช้จ่าย:บุคคลทั่วไป 1,500 เยน  นักศึกษา 1,000 เยน (รวม 3 ครั้ง)

รับสมัคร:ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม(วันพฤหัสบดี) 10:00 น. ถึง  31 พฤษภาคม(วันศุกร์)17:00 น.

สมัครได้ทางเว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น), อีเมล, โทรศัพท์ และหรือมาสมัครที่อาคาร


สถานที่ติดต่อ:แผนกกิจการ  นาโกย่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์

Tel: 052-581-5689

E-mail:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

ข่าวสาร&งานอีเว้นท์

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.