Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin về NIC

Tài khoản Truyền thông xã hội chính thức

SNSスライダーベトナム語.png

Đây là tài khoản Truyền thông xã hội chính thức của Trung tâm quốc tế Nagoya

Instagram

■LINE

友だち追加

Facebook

X

YouTube

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.