Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Dịch vụ cung cấp thông tin

Tư vấn giáo dục dành cho học sinh và tuổi nhi đồng của con em người nước ngoài

Chuyên gia sẽ tư vấn tất cả những gì liên quan đến giáo dục dành cho con em có quốc tịch nước ngoài như:thông tin trường học, nhập học, đời sống sinh hoạt của học sinh v...v...

Đặt chỗ trước qua điện thoại. Tư vấn miễn phí.

Có thể đặt chỗ qua Mail hay Fax (FAX 052-571-4673 E-mail info@nic-nagoya.or.jp)

Thời gian tư vấn:Mỗi tuần thứ tư, thứ sáu, chủ nhật từ 10:00 - 17:00

(đặt chỗ trước)

Địa điểm:Trung tâm quốc tế Nagoya, lầu 3, quầy thông tin.

Đặt hẹn:Quầy thông tin - Số điện thoại:052-581-0100

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.