Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Dịch vụ cung cấp thông tin

tư vấn hỗ trợ về vấn đề xin tị nạn

Trung tâm quốc tế Nagoya, kết hợp với RHQ ( trụ sở chính hỗ trợ người tị nạn) đoàn thể trực thuộc bộ ngoại giao, có tư vấn về vấn đề tị nạn. Nhân viên tư vấn chuyên trách về tị nạn sẽ tư vấn cho các bạn về thủ tục làm đơn xin yêu cầu được tị nạn hay tư vấn về đời sống của người tị nạn tại Nhật.

Tư vấn miễn phí, vui lòng đặt chỗ trước.

Thứ năm từ 10:00 đến 16:00 (trừ ngày nghỉ lễ)Chú ý:không có tư vấn mỗi tuần.

Đặt chỗ:RHQ. Phone: 078-361-1700 :Trụ sở chính hỗ trợ người tị nạn.

http://www.rhq.gr.jp/index.htm

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.