Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Dịch vụ cung cấp thông tin

Tư vấn miễn phí về thủ tục hành chính dành cho người nước ngoài

Tại quầy thông tin, chúng tôi tư vấn miễn phí trực tiếp, hoặc qua điện thoại về các thủ tục hành chính dành cho người nước ngoài. Chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn với 9 ngôn ngữ về các vấn đề gặp phải hàng ngày của người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật. Ngoài ra, chúng tôi có hệ thống Trio-phone (hệ thống thông dịch 3 người cùng nghe nói).

Ngoài việc tư vấn về các vấn đề liên quan đến chế độ thuế, lương hưu, y tế của Nhật Bản như: Bảo hiểm y tế, lương hưu, thuế thị dân v..v... Chúng tôi cũng đã tư vấn rất nhiều về các trường hợp liên quan đến lao động mà trước hết là về Khởi Nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, tuyển dụng, hoặc các vấn đề liên quan đến mối quan hệ gia đình như:tư vấn thủ tục bảo lãnh con riêng của người kết hôn với người Nhật.

TEL: 052-581-0100 (Vui lòng xin đừng bấm nhầm số.)

e-mail: info@nic-nagoya.or.jp

Thời gian và các ngôn ngữ tư vấn

Thứ ba đến thứ sáu

Thứ bảy - Chủ Nhật

10:00-12:00

13:00-17:00

10:00-12:00

13:00-17:00

Tiếng Nhật

Tiếng Anh

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Hoa

×

Tiếng Hàn

×

〇(Thứ năm)

×

Tiếng Philippin

×

〇(Thứ năm)

×

Tiếng Việt

×

〇(Thứ tư)

×

Tiếng Nepal

×

〇(Thứ tư)

×

Tiếng Indonesia

×

○(※1)

×

○(※1)

Tiếng Thái

×

○(※2)

×

○(※2)

(※1)Tiếng Indonesia: Thứ Tư và Chủ Nhật của tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng

(※2)Tiếng Thái: Thứ Tư và Chủ Nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.