Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

 • S
 • M
 • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thư viện NIC

Hướng dẫn về dịch vụ mượn sách đặt trước của thư viện NIC 

Hãy đăng ký bằng cách gọi điện thoại. Có thể tìm kiếm sách thông qua hệ thống tìm kiếm thông tin của trung tâm quốc tế Nagoya


 • Phương thức: Tìm kiếm sách thông qua hệ thống tìm kiếm thông tin và gọi điện thoại để đặt trước sau đó hãy tới thư viện Nic để nhận sách
 • Đặt trước: Khi đặt sách sẽ hỏi những điều từ 1 đến 5 như ở dưới
    ①Tên người mượn
    ②Số thẻ thư viện của người sử dụng
    ③Số điện thoại
    ④Tên sách (một người chỉ được mượn đến 6 quyển)
    ⑤Ngày nhận sách
 • Thông tin đặt trước: Thư viện NIC (052)581-0102 9:00-19:00, thư viện nghỉ vào ngày thứ 2

Chú ý: Đối với thời hạn trả sách thì một lần mượn tối đa được 2 tuần và có thể gọi điện thoại để gia hạn thời gian mượn sách.
Trong trường hợp quá hai tuần tính từ ngày đăng ký tới lấy sách mà không tới thì sẽ bị hủy.
Theo nguyên tắc sẽ không tiếp nhận điện thoại gọi tới để tìm sách và không cho mượn DVD.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.