Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Thủ tục liên quan đến nhập học tiểu học <小学校入学に関する手続きについて>

2019.08.21

Trẻ mang quốc tịch nước ngoài, tùy vào việc đăng ký nhập học có thể được nhập học vào trường tiểu học thành phố lập. Trường hợp có nguyện vọng nhập học, hãy đăng ký tại Phòng công dân - Uỷ ban hành chính Quận (văn phòng chi nhánh phụ trách công dân). Mỗi nơi ở đều đã quy định việc theo học ở trường nào, nên trẻ không thể nhập học các trường khác với nơi thực tế đang sống. những trẻ nhập học tiểu học vào tháng 4 năm sau, là những trẻ sinh trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 4 năm 2013 đến ngày 1 tháng 4 năm 2014. Sau khi làm thủ tục nhập học, từ tháng 10 sẽ được khám sức khỏe định kỳ tại trường tiểu học. Tháng 1 năm sau, sẽ có giấy [Thông báo đi học] gửi từ Uỷ ban hành chính Quận (văn phòng chi nhánh)

Tuy nhiên, với trường hợp muốn cho trẻ theo học nhưng chưa đăng ký công dân, dựa vào cách làm thủ tục khác có khả năng được cho phép nhập học. Chi tiết xin hãy trao đổi với Phòng công dân - Uỷ ban hành chính Quận (văn phòng chi nhánh phụ trách công dân).
Ngoài ra, khi đăng kí nhập học vào trường tiểu học và trung học cơ sở do thành phố lập, có nhận đăng kí tạm thời nên nếu bạn có nguyện vọng cho con nhập học thì hãy liên hệ đến Phòng công dân - Uỷ ban hành chính Quận (văn phòng chi nhánh phụ trách công dân) .

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.