Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Hướng dẫn nhập học cho học sinh tiểu học năm thứ 1 小学校新1年生の入学案内

2019.10.15

Đối tượng học sinh là những trẻ sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2013 đến ngày 1 tháng 4 năm 2014.

① Khám sức khỏe trước khi nhập học (入学前の健康診断 / Nyūgakumae no Kenkō-shindan)
Vào khoảng giữa tháng 10, hội đồng giáo dục trường sẽ gửi giấy hướng dẫn về buổi khám sức khỏe. Liên hệ: Hội đồng giáo dục trường, Phòng y tế (052-972-3246)

② Thông báo đi học (就学通知書 / Shūgaku-tsūchisho)
Đến cuối tháng 1 năm sau, Uỷ ban hoặc chi nhánh hành chính quận sẽ gửi giấy thông báo ghi tên trường tiểu học và ngày nhập học được chỉ định

③ Trường hợp học sinh người nước ngoài muốn vào trường tiểu học công lập
Xin hãy đăng kí tại phòng công dân của Uỷ ban hoặc phòng đời sống của chi nhánh hành chính quận

※ Không chấp nhận sử dụng địa chỉ giả để đi học ở trường khác với trường được chỉ định (Nếu có lý do đặc biệt hãy liên hệ đến phòng công dân của Uỷ ban hoặc phòng đời sống của Chi nhánh hành chính quận

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.