Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Danh sách các lớp tiếng Nhật trong thành phố Nagoya.(名古屋市内の日本語教室リスト)

2021.04.16

Danh sách các lớp tiếng Nhật trong thành phố Nagoya.
Danh sách các lớp tiếng Nhật ở thành phố Nagoya. Bạn có thể học tiếng Nhật với chi phí thấp hoặc miễn phí.
Với file excel, có thể tìm kiếm thông tin dựa trên các điều kiện.
Lưu ý, một số điện thoại thông minh và máy tính bảng có thể không mở được file excel.

※ Về tình hình tổ chức xin hãy hỏi từng lớp học.

Tiếng Việt:【PDF】【Excel

Tiếng Nhật:【PDF】【Excel

Tiếng Anh: 【PDF】【Excel

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.