Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Lịch phục vụ ngày chủ nhật của văn phòng hành chính quận và chi nhánh ( 区役所・支所の日曜窓口)

2022.04.22

Nhằm hướng đến xây dựng các văn phòng hành chính quận, chi nhánh dễ sử dụng hơn với người dân, thành phố Nagoya thực hiện mở cửa quầy phục vụ vào chủ nhật, tiếp nhận các vấn đề liên quan đến các thủ tục chuyển chỗ ở đến / đi như sau: về nguyên tắc sẽ mở cửa 1 lần 1 tháng vào chủ nhật đầu tiên của tháng (riêng tháng 5, tháng 9, tháng 1, tháng 2 là chủ nhật của tuần thứ 2), với tháng 3 thêm hai ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, với tháng 4 thêm chủ nhật tuần thứ 2.

Ngày tiến hành:

Thời gian và các ngày thực hiện mở cửa văn phòng quận, chi nhánh Chủ nhật dự kiến như sau:

2022
Ngày 3/4 (chủ nhật) 8:45 - 14:00
Ngày 10/4(chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 8/5(chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 5/6 (chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 3/7(chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 7/8 (chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 11/9 (chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 2/10 (chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 6/11 (chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 4/12 (chủ nhật) 8:45 - 12:00
2023
Ngày 8/1(chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 12/2(chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 5/3(chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 19/3 (chủ nhật) 8:45 - 12:00
Ngày 26/3 (chủ nhật) 8:45 - 14:00

※Xin lưu ý, lịch làm việc ở trên có thể có sự thay đổi hoặc bị hủy do những lý do ngoài mong muốn.

Dịch vụ hỗ trợ cung cấp

Chỉ tiếp nhận xử lý những thủ tục khai báo hoặc chứng minh liên quan đến việc chuyển chỗ ở đến hoặc đi.

■ Tiếp nhận đơn đăng ký chuyển chỗ ở đến, đi, chuyển đổi chỗ ở (vui lòng mang theo thẻ cư trú, thẻ My Number)

■ Thủ tục liên quan đến việc chuyển trường học.

■ Thủ tục liên quan tới việc chuyển chỗ ở đến, đi, bao gồm:

・Yêu cầu, báo mất, thay đổi tư cách liên quan tới tiền lương hưu

・Đăng ký mở, kết thúc, thay đổi bảo hiểm y tế quốc dân

・Đơn xin hưởng trợ cấp nuôi trẻ nhỏ

・Yêu cầu, báo mất, thay đổi tư cách hưởng chăm sóc y tế cho người cao tuổi

・Yêu cầu, báo mất, thay đổi tư cách tiếp nhận phúc lợi y tế (hưởng trợ cấp chi phí chăm sóc y tế)

・Yêu cầu, báo mất, thay đổi tư cách bảo hiểm điều dưỡng

・Đăng ký cấp, hoàn trả tiền cho thẻ, sổ Keiro (thẻ ưu đãi cho người cao tuổi)

・Tiếp nhận đơn đăng ký bầu cử trong thời gian sống tại nước ngoài

■ Tiếp nhận đăng ký con dấu, khai báo hộ khẩu, đơn xin vĩnh trú đặc biệt

■ Đăng ký khai báo thuế

■ Thủ tục nộp thuế

■ Cấp phát các loại giấy chứng minh như bản sao giấy đăng ký cư trú, giấy chứng minh đăng ký con dấu, giấy chứng nhận toàn bộ hoặc một số khoản mục trong sổ hộ khẩu (bản sao hộ khẩu), giấy chứng nhận thuế vụ...

■ Cấp phát thẻ My Number

Xin hãy chú ý!!

Tùy từng loại thủ tục mà có trường hợp chỉ đáp ứng được một phần.

Trong trường hợp cần xác nhận thông tin với các văn phòng hành chính của các nơi khác hay các cơ quan chính phủ, quý khách cần phải quay lại vào những ngày sau đó để giải quyết tiếp.

Ngày 21 tháng 3 năm 2021, do bảo trì hệ thống đồng bộ cả nước nên sẽ không thể giải quyết các thủ tục liên quan đến thẻ My Number và giấy chứng minh điện tử.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.