Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

Thủ tục nhập học tiểu học (小学校入学に関する手続きについて)

2023.08.01

Ở Nhật Bản, trẻ sinh trong khoảng từ ngày 2/4/2017 đến ngày 1/4/2018 sẽ vào học tiểu học vào tháng 4 năm tới.

Trẻ em nước ngoài mà có nguyện vọng vào học các trường tiểu học công lập của thành phố Nagoya hãy làm thủ tục đăng ký tại Phòng công dân (shimin-ka / 市民課) trong Văn phòng hành chính quận (hoặc Ban công dân (shimin-gakari / 市民係) trong văn phòng chi nhánh (shisho / 支所)). Trẻ không có đăng ký cư trú cũng có khả năng được nhập học.

Tại Nagoya, trường tiểu học công có thể nhập học sẽ được quyết định tùy theo địa chỉ chỗ ở. Nói cách khác là không thể tự do lựa chọn trường công để vào học. Nếu có nguyện vọng vào học các trường khác ngoài hệ thống trường công thì hãy đến làm thủ tục nhập học tại chính các trường đó.

Ngoài ra, Nagoya có tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình đi học của trẻ em nước ngoài. Thành phố sẽ gửi "Phiếu điều tra tình hình dự định đi học" đến các hộ gia đình có trẻ sẽ vào học tiểu học tháng 4 năm tới. Khi nhận được phiếu, vui lòng gửi câu trả lời tới Phòng công dân Văn phòng hành chính quận (hoặc Ban công dân Văn phòng chi nhánh).

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.