Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC CHO HỌC SINH LỚP 1 BẬC TIỂU HỌC (小学校新1年生の入学案内)

2023.10.01

Đối tượng: trẻ sinh trong khoảng từ ngày 2/4/2017 đến ngày 1/4/2018

① Kiểm tra sức khỏe trước khi nhập học (入学前の健康診断 / Nyūgakumae no Kenkō-shindan): khoảng giữa tháng 10 sẽ có thông báo từ Hội đồng giáo dục. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Hội đồng giáo dục- Ban Sức khỏe học đường (学校保健課) (052-972-3246)

② Giấy thông báo nhập học (就学通知書 / Shūgaku-tsūchisho): trước cuối tháng 1/2022 sẽ có giấy thông báo nhập học ghi rõ tên trường và thời gian nhập học do văn phòng hành chính quận hoặc văn phòng chi nhánh gửi về.

③ Trong trường hợp trẻ em ngoại quốc có nguyện vọng theo học tại trường tiểu học công lập: Vui lòng đăng ký với Ban công dân (市民課) Văn phòng hành chính quận hoặc Ban đời sống (区民生活課) Văn phòng chi nhánh.
※Chú ý: bạn không thể cho con vào học tại trường thuộc khu vực khác ngoài phạm vi trực thuộc dựa trên nơi ở hiện tại. (Nếu có lý do đặc biệt, hãy tham khảo ý kiến tư vấn của Ban công dân Văn phòng hành chính quận hoặc Ban đời sống Văn phòng chi nhánh.)

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.