Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin cuộc sống

【2024/2025】Lịch phục vụ ngày chủ nhật của văn phòng hành chính quận và chi nhánh ( 区役所・支所の日曜窓口)

2024.04.04

【2024/2025】Lịch phục vụ ngày chủ nhật của văn phòng hành chính quận và chi nhánh ( 区役所・支所の日曜窓口)Trang web chính thức của thành phố Nagoya sẽ được tự động phiên dịch (phiên dịch bằng máy) toàn bộ các trang tuỳ theo cài đặt ngôn ngữ của thiết bị (như máy tính, điện thoại thông minh,...) mà người xem sử dụng. Trong trường hợp muốn chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị, hãy chọn ngôn ngữ muốn hiển thị từ "bảng lựa chọn ngôn ngữ" được hiển thị bên phải phía dưới màn hình, hoặc thay đổi cài đặt ngôn ngữ của trình duyệt hay thiết bị sử dụng.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.