Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Lớp học công dân toàn cầu NIC「Khám phá! Trải nghiệm! tại lớp học công dân toàn cầu」2020 (NIC地球市民教室「発見!体験!地球市民キャンパス」)

2020.07.15

Lớp học công dân toàn cầu NIC「Khám phá! Trải nghiệm! tại lớp học công dân toàn cầu」2020

Hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa, tập quán nước ngoài qua các bài học thú vị từ chính các giáo viên người nước ngoài. Qua các hoạt động liên quan đến trái đất và các vấn đề của trái đất cùng suy nghĩ về những điều mình có thể làm.「Lớp học công dân toàn cầu NIC」là một dự án thử nghiệm trong số các dự án giáo dục nhằm tăng cường các hiểu biết quốc tế của NIC. Sự kiện này dành cho học sinh tiểu học, phụ huynh, học sinh THCS, THPT, tuy nhiên cũng rất hoan nghênh sự tham gia, tham quan học tập của giáo viên các trường học và những người đang hoạt động tại địa phương.

■Thời gian: (Thứ 7) ngày 22/8/2020 13:30 ~ 16:30
■Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Nagoya, tầng 5, phòng hội nghị 1
■Lệ phí: Miễn phí
■Giới hạn: 40 người
■Đăng ký/Liên hệ: Ban Giao lưu Hợp tác 052-581-5691 E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp
Nhận đăng ký theo thứ tự từ 10:00 ngày 21/7/2020 (thứ 3) đến 17:00 ngày 20/8/2020 (thứ 5) qua điện thoại, website hoặc đến trực tiếp tại trung tâm.

Website: www.nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.