Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Khóa học thực hành đào tạo và hỗ trợ cho học sinh và trẻ em nước ngoài (外国人児童・生徒サポーター研修~実践編~)

2019.09.03

Là buổi tập huấn dành cho những người tham gia hỗ trợ hay giáo dục trẻ em hiện đang kết nối, gắn bó với nước ngoài. Dự kiến tiếp tục hoạt động lần này là những người có kinh nghiệm thực tế. Thông qua bài giảng và hội thảo hãy cùng nhau suy nghĩ sâu hơn về các chủ đề, kiến thức liên quan đến thực trạng, hệ thống bây giờ. Tổng 3 lần.


Thời gian: Ngày 26 tháng 10, 23 tháng 1121 tháng 12. Thứ bảy hàng tuần. Từ 10:30 đến 16:00
Địa điểm: Phòng họp số 1, Tầng 5, Trung tâm Quốc tế Nagoya
Chi phí: 2.000 yên (Cho 3 lần)
Thời gian đăng ký: Từ 10:00 (Thứ 3) Ngày 3 tháng 9 Đến 17:00 (Chủ nhật) Ngày 29 tháng 9
Liên hệ: Phòng Giao lưu Hợp tác, Trung tâm Quốc tế Nagoya
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp; Điện thoại: 052-581-5689;

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.