Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em tại NIC (NIC子ども日本語教室)

2019.09.08

NIC tổ chức lớp tiếng Nhật với đối tượng là trẻ em cần hỗ trợ trong việc học tập tiếng Nhật ở trường và cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Đối tượng: Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ. (Trẻ sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2004 ~ ngày 1 tháng 4 năm 2013. Với những người đang học trung học cơ sở (lớp học buổi tối) hãy tham gia [Lớp tiếng Nhật dành cho học sinh trung học phổ thông tại NIC])


Thời gian: 10:00 ~ 11:30 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 24 tháng 11
Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Nagoya
Lệ phí: 1000 yên (Tổng 10 buổi)
Thời gian đăng ký: 9:45 ~ 10:15 Ngày 8 tháng 9 (Chủ nhật)
Cách đăng ký: Sau khi đăng ký sẽ phỏng vấn theo thứ tự tại phòng triển lãm số 3, tầng 4 Trung tâm Quốc tế Nagoya. (Phụ huynh hoặc người hướng dẫn phải cùng tham dự).
Mẫu giấy đăng ký có tại kệ thông tin hoặc có thể tải từ website của NIC www.nic-nagoya.or.jp
Liên hệ: Phòng Giao lưu Hợp tác, Trung tâm Quốc tế Nagoya
Điện thoại: 052-581-5689

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.