Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Lớp tiếng Nhật NIC (NIC日本語の会)

2019.09.08

Là lớp học tiếng Nhật dành cho các đối tượng tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. Tiết học dùng toàn bộ bằng tiếng Nhật. Có nhiều khóa học đa dạng như hội thoại cơ bản hay chữ hán.
Các mục ứng tuyển và mẫu giấy đăng ký có tại kệ thông tin tại tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya hoặc có thể tải từ website của NIC www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/ . Chi tiết các khóa học xin hãy xác nhận các mục yêu cầu và website.


Đối tượng: tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. (Học sinh tiểu học, trung học cơ sở không được tham gia. Ưu tiên người đang sống ở thành phố Nagoya).
Thời gian: Chủ nhật hàng tuần từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 24 tháng 11 (Tổng 11 buổi)
Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Nagoya
Học viên: Mỗi khóa học từ 15 đến 20 người. (Trường hợp số học viên vượt quá sẽ tiến hành bốc thăm)
Học phí: 2500 yên. (Tổng 11 buổi. Phí tài liệu đóng thêm khoảng 500 đến 1000 yên)
Thời gian đăng ký: 11:00 ~ 11:30 Ngày 8 tháng 9 (Chủ nhật)
Nơi đăng ký: Sau khi đăng ký, sẽ phỏng vấn theo thứ tự tại phòng hội nghị số 1, tầng 5, Trung tâm Quốc tế Nagoya. Thời gian đóng học phí từ 12:15 ~
Liên hệ: Phòng Giao lưu Hợp tác, Trung tâm Quốc tế Nagoya
Điện thoại: 052-581-5689  E-mail:vol@nic-nagoya.or.jp

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.