Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Lớp tiếng Nhật dành cho học sinh trung học phổ thông tại NIC (NIC高校生日本語教室)

2019.09.08

NIC tổ chức lớp tiếng Nhật với đối tượng là học sinh trung học phổ thông người nước ngoài và người nước ngoài trẻ muốn học lên trung học phổ thông. (Người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 2004).
(Sẽ ưu tiên người sống hoặc theo học các trường trong thành phố. Với những người đang học trung học cơ sở xin hãy tham gia [Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em tại NIC])
Lớp học này với mục tiêu học sinh sẽ lĩnh hội được tiếng Nhật cơ bản, cần thiết cho việc học, có thể tốt nghiệp trung học phổ thông và hình thành được nghề nghiệp.

Học viên: 20 người (Tuyển chọn)
Thời gian: 14:00 ~ 16:00 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 24 tháng 11
Địa điểm: Phòng thực tập số 2, tầng 3, Trung tâm Quốc tế Nagoya
Lệ phí: 2000 yên (Tổng 11 buổi)
Thời gian đăng ký: Ngày 8 tháng 9 (Chủ nhật) 14:00 ~ 14:30
Cách đăng ký: Sau khi đăng ký tại phòng triển lãm số 3, tầng 4 Trung tâm Quốc tế Nagoya, sẽ phỏng vấn theo thứ tự. Đóng học phí từ 15:15~ .Trường hợp số học viên chưa đủ sẽ tuyển thêm từ ngày 15 tháng 9. Xin hãy liên hệ trong trường hợp muốn đăng ký từ ngày 15 tháng 9.
Mẫu giấy đăng ký có tại kệ thông tin hoặc có thể tải từ website của NIC www.nic-nagoya.or.jp
Liên hệ: Phòng Giao lưu Hợp tác, Trung tâm Quốc tế Nagoya
Điện thoại: 052-581-5689

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.