Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Nghe đọc Ehon qua tiếng nước ngoài (外国語で楽しむ絵本の会)

2019.12.22

Đây là chương trình nghe đọc ehon do các bạn tình nguyện viên người nước ngoài đọc bằng ngôn ngữ bản ngữ của chính các bạn. Thông qua ehon, các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với văn hóa nước ngoài. Không cần đăng ký trước. Tham gia miễn phí.

Lịch trình:

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019, 14:00 - 14:30, Tiếng Anh
Chủ Nhật, ngày 12/1/2020, 14:00 - 14:30, Tiếng Anh
Chủ Nhật, ngày 26/1/2020, 14:00 - 14:30, Tiếng Anh

Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya, thư viện tầng 3.

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.