Trung tâm Quốc tế Nagoya

Tôi muốn được biết những điều sau

Thay đổi màu sắc

Kích thước chữ

  • S
  • M
  • L
Tôi muốn được biết những điều sau

 Tôi muốn được biết những điều sau

Thông tin và sự kiện

Trao đổi và tư vấn thuế 税務セミナー&相談会

2020.01.22

税務相談.jpgTiến hành hội thảo thực tế để hiểu về cách viết hồ sơ kê khai thuế,... Sau hội thảo, các cố vấn thuế sẽ trả lời các câu hỏi từ các cá nhân. (Tuy nhiên, không thể làm hồ sơ kê khai thuế).
※Có phiên dịch tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung Quốc

Thời gian: Ngày 22 tháng 2 (thứ 7) 13:30~16:30
Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya, tầng 5 phòng hội nghị số 1
Số lượng: 50 người (Yêu cầu đăng kí trước)
Đối tượng: Những người lao động là người nước ngoài cần phải kê khai thuế
Cách thức đăng kí: Có thể gọi điện hoặc tới trục tiếp quầy thông tin của Trung tâm quốc tế Nagoya, tiếp nhận từ 10:00 ngày 1 tháng 2 (thứ 7) đến 17:00 ngày 21 tháng 2 (thứ 6). (Tiếp nhận theo thứ tự. Khi số lượng người đăng kí đã đủ sẽ ngừng tiếp nhận).
Liên hệ: Quầy thông tin (Điện thoại: 052-581-0100)

Thông tin và sự kiện

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.